Üni. Haz. Grupları Eğlenceler

//Üni. Haz. Grupları Eğlenceler

Eskişehirdeki 2009 Kutlamalar

Thumbnail image

Universite Deslerine Destek Egitimleri

“İnsan benzerlikler kuran bir varlıktır ve her nesneyi ilişkileri açısından inceler. Varlıkların merkezinde yer alır ve her varlıktan kendisine bir ilişki ışını geçer. Ne insan bu nesnelerden ayrı anlaşılabilir, ne de nesneler insandan ayrı. Doğa bilimdeki bütün olgular tek başına ele alındığında değersizdir; tek bir cinsiyet gibi kısırdır.

Ama insanlık tarihiyle birleştirdiğinizde hayat kazanır. Görünür şeylerle insan düşüncesi arasındaki bu köklü çakışmadan ötürü, şiirde bütün manevi olgular doğal simgelerle gösterilir”.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:16:56+03:00Ocak 1st, 2016|Üni. Haz. Grupları Eğlenceler|Eskişehirdeki 2009 Kutlamalar için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki 2004 Kutlamalar

Thumbnail image

140 Puan Alan Arkadaşlar

 

Zeka kavramı, Çoklu Zeka Kuramı ile yeni bir boyut kazanmıştır. Günümüzde sadece dil ve matematik zekasını dikkate alan klasik zeka anlayışı ve zeka testleri tamamen geçerliliğini kaybetmese de güvenilirliği kaybetmiş ve tartışılır hale gelmiştir. Zekanın yeni ve renkli tanımı, eğitim alanındaki kökten değişikliği ve çeşitliliği de beraberinde getirmiştir.

Bu kuramla eğitim alanına gelen yeni anlayış, eğitimin bütün alanlarını kapsadığı gibi sanat eğitiminde de yenilikler yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Günümüz Türkiye’sinde Resim-İş Eğitimi adı altında yapılan sanatsal etkinlikler kuramsal bir temele oturtulmadığından plansız, çeşitlilikten uzak, sıkıcı ve önemi anlaşılmamış bir ders olarak görülmektedir.

Nitekim Özsoy Resim-İş derslerini, sadece uygulama ağırlıklı yada “resim” ve “iş” ile sınırlı olarak düşünmenin çağdaş uygulamalarla bağdaşmadığını ve yaygın sanat öğretimi teorilerinde de artık yerinin bulunmadığını belirtmektedir. Diğer yandan, Resim-İş öğretmenlerinin sanat eğitimini genellikle kağıt, kalem ve boyaya indirgeyen atölye ağırlıklı yaklaşımlarının, yetersiz ve yanlış bir yönlendirme olduğu; böyle bir anlayış diğer disiplinlerden kopuk, üç boyutlu tasarıma yer vermeyen, fikri boyutu olmayan, öğrencinin tasarım gücünü sınırlayarak onları sanat eğitiminden soğutan bir yaklaşım olduğu da düşünülmektedir Çağımızın ilerlemiş teknolojisi ile yeni buluşların günlük yaşantımıza değişiklikler getirmesiyle, sanat eğitiminde yeniliklere olan ihtiyaç daha da artmıştır. Bu nedenle Çoklu Zeka Kuramının getirdiği eğitim felsefesi, kuramsal olarak sanat eğitiminde ihtiyaç duyulan temel kaynağı oluşturarak, teknolojinin bize sunduğu imkanları sanat eğitimine adapte edebilecek bir yenilik olarak görülebilir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:04:23+03:00Ocak 1st, 2016|Üni. Haz. Grupları Eğlenceler|Eskişehirdeki 2004 Kutlamalar için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Eğitim Sınavında kiler

Thumbnail image

9

Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar

 

“İnsan benzerlikler kuran bir varlıktır ve her nesneyi ilişkileri açısından inceler. Varlıkların merkezinde yer alır ve her varlıktan kendisine bir ilişki ışını geçer. Ne insan bu nesnelerden ayrı anlaşılabilir, ne de nesneler insandan ayrı. Doğa bilimdeki bütün olgular tek başına ele alındığında değersizdir; tek bir cinsiyet gibi kısırdır. Ama insanlık tarihiyle birleştirdiğinizde hayat kazanır. Görünür şeylerle insan düşüncesi arasındaki bu köklü çakışmadan ötürü, şiirde bütün manevi olgular doğal simgelerle gösterilir”

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T17:18:33+03:00Ocak 1st, 2016|Üni. Haz. Grupları Eğlenceler|Eskişehirdeki Eğitim Sınavında kiler için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Atatürk Parkında Resim Şenliği Nerede Yapılmakta

Thumbnail image

Ozel Dersler Adana

Anadolu Güzel Sanatlar Kursumuzda fotoğraf dersleri birebir özel ders olarak veya talebe göre gruplara verilebilmektedir. Temel dersler 16 saat olup sonrasında isteğe bağlı olarak daha profesyonel anlamda çekim yapabilmek için derslere devam etmektedirler. Fotoğraf çekmeyi, ister bir hobi, ister profesyonel anlamda meslek olarak düşünenler için, fotoğrafçılık kursları ve birçok temel bilgiyi sağlamaktayız. Üniversitelerin fotoğrafçılık bölümleri içinde kurs vermekteyiz.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T16:48:59+03:00Ocak 1st, 2016|Üni. Haz. Grupları Eğlenceler|Eskişehirdeki Atatürk Parkında Resim Şenliği Nerede Yapılmakta için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki 2006 Sergi ve Kutlamalar

Thumbnail image

Peyjaj Mimarlıği Icin Ozel Dersler

Geçmişten günümüze dek sanatın bütün dalları ve bu dalların her birinde ürün veren sanatçılar, kimi zaman bir başka sanat ürününün sanatçının nesneleri ya da olguları, kısaca hayatı kavrayışından ve bu kavrayışı sanatsal ifadeye dönüştürme becerisinden, kimi zaman da yarattığı güçlü duygulanımlardan etkilenmişlerdir. Bu etkileşim; edebiyattan resme, müzikten resme, resimden resme, edebiyattan sinemaya uyarlamalara ya da yeni yorumlamalara örnek oluşturacak dönüşümlere yol açar.

Sanatın herhangi bir alanındaki üreticinin, alanı dışında varolan diğer bir sanat alanından etkilenmesi ve bu etkilenmeyle oluşan düşünce ve duygulanımları sonucunda, kendine özgü yeni anlatım olanakları oluşturma çabası, aynı zamanda sanat ürününün varoluşsal gerçekliğine işaret eden ‘nesnenin dönüştürülmesi’ çabasını da içinde barındırır. Bu çalışma, şiir ve resim arasındaki ontolojik ilişkinin sınırları içinde kalarak, yeni bir örnek oluşturma öngörüsünü taşımaktadır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T14:10:27+03:00Ocak 1st, 2016|Üni. Haz. Grupları Eğlenceler|Eskişehirdeki 2006 Sergi ve Kutlamalar için yorumlar kapalı