Hobi Grubu Ustalardan Örnekleri

//Hobi Grubu Ustalardan Örnekleri

Eskişehirdeki Çok Başarılı Charles Bargue’nin Çizim Kursu Karakalem Portreler

Thumbnail image

 

Çocuklar İçin Yaz Kurslari (daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:11:07+03:00Ocak 1st, 2016|Hobi Grubu Ustalardan Örnekleri|Eskişehirdeki Çok Başarılı Charles Bargue’nin Çizim Kursu Karakalem Portreler için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Çok Başarılı Charles Bargue’nin Çizim Kursu Karakalem Figür Cizimleri

Thumbnail image

Çocuklar İçin Ozel Kurslar

Uluslararası ilişkilerdeki çok hızlı gelişmeler ve etkileşimin yaşandığı günümüzde; ülkeler iç bünyesindeki değişim hareketlerinin daha etkin hale gelmesi için gayret gösterirlerken, diğer taraftan ülkelerarası etkileşim ve ilişkilerde etkin söz sahibi olmayı hedeflemektedirler.

Son yıllarda meydana gelen krizlerin tüm ülkeleri çok boyutlu etkilemesinin sebebi de karşılıklı ilişkilerin uluslararası işbirliğinin ekonomileri adeta tek ülke ekonomisi halinde getirmesindeki yapılanmadan kaynaklanmaktadır. 20. yüzyıla ait bir olgu olan içine kapalı toplumlar ve ülkelerin yerine 21. yüzyıl, sadece ülkelerarası değil kıtalararası etkileşimin sınır tanımayan bir güç haline geldiğini başlatan bir dönemi işaret etmektedir. Diğer ülkeler gibi Türkiye’de stratejik konumunun gereği birçok konuda gelişmiş ve gelişen ülkelerden doğrudan etkilenmekte ve bu etkilere karşı gerekli tedbir ve düzenlemeleri yaparak 21. yüzyıl için planlamalar yapmaktadır. Günümüzde; bilginin önemi ve kullanımının sektörlere ve kullanıcılara aktarılması değişik yöntemleri ve teknolojileri de beraberinde geliştirmiştir.

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T19:53:29+03:00Ocak 1st, 2016|Hobi Grubu Ustalardan Örnekleri|Eskişehirdeki Çok Başarılı Charles Bargue’nin Çizim Kursu Karakalem Figür Cizimleri için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Çok Başarılı Karakalem Desenler

Thumbnail image

Fotografcilik Kursları

Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezleri genel amaçları açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki ilkeler üzerinde kurulmuştur: Kamu kurumları ve üniversite işbirliğine katkıda bulunmak, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla akademik programlar ve değişik eğitim programlarının organizasyonu dışında değişik ilgi alanları üzerinde yoğunlaşmak, nitelikli personel ihtiyacını belirlemek, ortaya çıkabilecek yeni istihdam alanlarına yönelik sertifika programları düzenlemek ve bu uygulamalarını halka sunmak merkezli eğitim kuruluşlarıdır.

Bu nedenle; SEM’ler, yeni teknolojilerin tanıtılması, ilgili bilgi ve eğitime uygun nitelikli iş bulma, işçilere becerilerini geliştirme ve yurtiçi ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği kurma faaliyetlerinin merkezinde olmak zorundadır. Sürekli eğitim merkezi, sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi, uygulama merkezi, sürekli eğitim ve girişimcilik uygulama merkezi gibi değişik isimlerle devlet ve özel üniversitelerin bir birimi olarak kurulan bu merkezlerin temel ilkeleri, amaçları ve program alanları ile eşdeğer amaçlı benzer kurumlar oldukları görülmektedir.

Thumbnail imageAnatomiThumbnail imageAnatomiThumbnail imageAnatomiThumbnail imageAnatomiThumbnail imageAnatomiThumbnail imageAnatomi

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T18:50:57+03:00Ocak 1st, 2016|Hobi Grubu Ustalardan Örnekleri|Eskişehirdeki Çok Başarılı Karakalem Desenler için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Yağlı Boya Çizim Örnekleri

Thumbnail image

9

Hobi Kurslari

 

Kurumuş boya üzerinde düzeltmeler
Kurumuş olan yağlıboya rahatlıkla tekrar boyanabilir. Aşamalı çalışma sırasında, nemli uygulama tekniğiyle kuru zemin üzerinde düzeltmeler yapabiliriz. Boyayı inceltmeden, altta bulunan bütün kurumuş lekeleri boyayarak kapatabiliriz.

 

Bu, kurumuş boya üzerindeki hataları düzeltmek için bir yöntemdir. Boya çok yoğun bir şekilde uygulanırsa o zaman kurumuş boyanın tamamını bile kapatabilir.
Yükselti yapmış kurumuş boyayı zımpara kâğıdını yavaşça sürterek aynı düzeye getirebiliriz. Bu yöntem, düzleştirilmesi gereken kurumuş boya dokusunu fark edilecek şekilde ortadan kaldırır.

Thumbnail imageYağlı Boya Kadın FigürleriThumbnail imageYağlı Boya Kadın Thumbnail imageYağlı Boya Kadın FigürleriThumbnail imageYağlı Boya Kadın Thumbnail imageYağlı Boya Kadın

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T16:22:22+03:00Ocak 1st, 2016|Hobi Grubu Ustalardan Örnekleri|Eskişehirdeki Yağlı Boya Çizim Örnekleri için yorumlar kapalı