Heykel Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları

//Heykel Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları

Eskişehirdeki Heykel Dersleri Eğitim Programı

Thumbnail image

 

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Tüm toplum işte bu siyasete uygun olarak yönetilecektir. Bu anlamda, tüm Nazi sanatı işte bu Nazi siyasal yönetimi doğrultusundaki kültür ideolojisine bağımlı kılınacak, onun ayrılmaz bir parçası olacaktır. Tarihin toplumsal ekonomik itici gücü, bundan böyle, «Aimanlığın değişmez doğası»nda aranacak, toplum işte bu siyasete uygun olarak yönetilecektir.

 

Bu anlamda, tüm Nazi sanatı işte bu Nazi siyasal yönetimi doğrultusundaki kültür ideolojisine bağımlı kılınacak, onun ayrılmaz bir parçası olacaktır. Tarihin toplumsal ekonomik itici gücü, bundan böyle, «Almanlığın değişmez doğası»nda aranacak, toplum kendi doğrulanışını bu akıldışı güçte, sonuçta, savaşçı kahramanlıkta bulacaktır.

 

Çünkü Nazi ekonomisi, bir savaş ekonomisidir, dolayısıyla, sanat tümüyle bu ekonomi politiğe hizmet etmelidir. Brenner’in de söylediği gibi, «Hitler, Nazi sanat politikası kavramını siyasal egemenliğin kullanılmasında modern bir araç olarak almıştır.» «Nazi sanatı, her alanda uygulanan gerici siyasal etkinliğin, seçkin azınlığın siyasal çıkarlarına karşılık veren bir etkinliğin, emperyalist iktisadi sisteme kitlelerin mahkûm edilişinin bir parçası olmuştur.»

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T16:37:46+03:00Ocak 1st, 2016|Heykel Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları|Eskişehirdeki Heykel Dersleri Eğitim Programı için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Çok Başarılı Sezgin Shola’yla Heykel Dersleri

Thumbnail image

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar

Alman ruhunun ve Alman gücünün birer «timsali»dir. Bu anlamda, Nazi sanatına, tarihte bir eşi gerçekten görülmemiş biçimde, «tümel sanat», «toplumsal mitos» sanatı, «kült sanatı», yani «siyasal Nazi dini sanatı» ya da «tipik çoğunluk sanatı» diyebiliriz. Gerçekten de Hitter’in bütün amacı, gerek geleceği çağları kendinde içerecek, gerek geleceği kendinden başlatacak biçimde, «tarih üstü» bir çığır yaratmak olmuştur sanatta.

 

Bu tarih üstü «Nazi çığırı» sanatı, tüm toplumda vazedilecek, tüm kültürle örtüşecek bir sanattı. Bu nedenle, Hitler, sanatı, yalnız tikel sanatlar olarak değil, ama tüm bir toplumsal kültür biçimi olarak görmüş; evlerden açık alanlara, çevre Yolları’ndan fabrikalara, kentlerden kırsal alanlara kadar tüm toplumsal coğrafyayı «Nazi estetiği»nce dönüşüme uğratmaya, yeniden biçimlendirmeye çalışmıştır.

 

Tüm sokak, cadde ve kentler, tüm kamu yapıları, karayolları, köprüler, vs. «Nazi otoritesi egemenliğinin gücünü gösterecek biçimde düzenlenmiştir. Onun için, Nazi sanatı ve estetiği dendiğinde, bundan, öncelikle tüm bir toplumsal coğrafyanın çevre düzenini anlamak gerekir.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T15:25:56+03:00Ocak 1st, 2016|Heykel Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları|Eskişehirdeki Çok Başarılı Sezgin Shola’yla Heykel Dersleri için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Çok Başarılı Çocuk İçin Heykel Kursları

Thumbnail image

Adana da Çocuklar İçin Eğitici Kurslar

Nazi sanat anlayışı ve estetiğinin temel ilkeleri bu genel ideolojiden kaynaklanır. Sanat nazizmde tam bir «mistikleştirme» aracı, tam bir «kült» ve bir «mithos»tur.

 

Bu nedenle de tarihte hiçbir benzeri görülmeyecek biçimde de «arı sanat»-tır; tüm tarihsel-kültürel, sanatsal-estetiksel geçmişten «annmış»tır; «özbeöz sanat»tır, «safkan» sanattır, kendinden başka hiçbir «gerçeklik» tanımaz, gerçeklikte tüm bağlarını koparmış? tır, «sanat taklidi sanat»tır, Alman cemaatinin savaş ideolojisini dile getiren bir propaganda aracıdır, kısacası, «emperyalizmin toplumsal demagojisi»dir.

 

Ancak böyle gördüğümüzde Nazi sanatının Alman toplumunda ne denli korkunç önemli bir yeri olduğunu anlayabiliriz. Çünkü sanat, her ne denli bireyler eliyle gerçekleştirilmekteyse de, o bireyin «imzası»nı taşımaz. Çünkü sanatçı bir «birey» değildir; kitlenin bir parçasıdır, Nazi ideolojisinin bir uygulayıcısıdır, yarattığı «eserler», (daha&helliip;)

By |2016-01-01T13:25:10+03:00Ocak 1st, 2016|Heykel Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları|Eskişehirdeki Çok Başarılı Çocuk İçin Heykel Kursları için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Çok Başarılı Resim Heykel Grafik Sanat Atölyesi

Thumbnail image

 

Ebru Kursları

Alman faşizmi olarak Nazizmcin bugüne değin genellikle tarihsel, siyasal, toplumsal ve ekonomik yönleri üzerinde durulmuş, sanatsal – ideolojik ve sanatsal – estetik yönleri çok az ele alınıp işlenmiştir. Daha 1930’larda, Herbert Marcuse Nazi ideolojisinin genel özellikleri üstüne W. Reich da faşizmin kitle psikolojisi üstüne çalışmalar yapmış olmakla birlikte, «Üçüncü İmparatorluk» sanatı ve edebiyatı ile ilgili çalışmalar ancak 1960’lardan sonra ortaya çıkmaya başlamıştır.

 

Belki de bu gecikme yüzünden, Nazi sanatı ve estetiğine ilişkin bir boşluk doğmuş, «Nazi sanatı ve estetiği yoktur, Nazizm sanata ve kültüre düşmandır» diye çok genel, yaygın bir kanı oluşmuştur. «Hitler bilime, yargıya, kültür ve sanata düşmandı», ya da «Politika girdabı Hitler’i sonra ne korkunç bir sanat ve kültür düşmanı yaptı hep gördük» gibisine sözler bu genel, yaygın kanının somut örneklerindendir.

 

Oysa çok yanlıştır bu kanı! Önce düzeltmek gerekirse, hiç kuşkusuz, yukarıdaki sözlerin altında yatan gerçek anlam şudur: «Hitler, bilime, kültür ve sanata değil, ama insancıl sanata demokratik sanata ve toplumcu sanata düşmandı.


(daha&helliip;)

By |2016-01-01T11:09:06+03:00Ocak 1st, 2016|Heykel Grubu Kurs Ortamı Fotoğrafları|Eskişehirdeki Çok Başarılı Resim Heykel Grafik Sanat Atölyesi için yorumlar kapalı