Fotoğraf Grubu Öğrencilerin Yaptıkları

//Fotoğraf Grubu Öğrencilerin Yaptıkları

Eskişehirdeki Çok Kolay Fotoğrafçılık

Thumbnail image

 

Ozel Dersler Adana

 

Çağımızın ilerlemiş teknolojisi ile yeni buluşların günlük yaşantımıza değişiklikler getirmesiyle, sanat eğitiminde yeniliklere olan ihtiyaç daha da artmıştır. Bu nedenle Çoklu Zeka Kuramının getirdiği eğitim felsefesi, kuramsal olarak sanat eğitiminde ihtiyaç duyulan temel kaynağı oluşturarak, teknolojinin bize sunduğu imkanları sanat eğitimine adapte edebilecek bir yenilik olarak görülebilir.

Thumbnail imageGenç FotoğraflarıThumbnail imageGenç FotoğraflarıThumbnail imageGenç Fotoğrafları

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:52:29+03:00Ocak 1st, 2016|Fotoğraf Grubu Öğrencilerin Yaptıkları|Eskişehirdeki Çok Kolay Fotoğrafçılık için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Çok Kolay Fotoğrafçıkta Faaliyetleri

Thumbnail image

 

Lise Ogrencilerine Ozel Kurslar

 

Diğer yandan, Resim-İş öğretmenlerinin sanat eğitimini genellikle kağıt, kalem ve boyaya indirgeyen atölye ağırlıklı yaklaşımlarının, yetersiz ve yanlış bir yönlendirme olduğu; böyle bir anlayış diğer disiplinlerden kopuk, üç boyutlu tasarıma yer vermeyen, fikri boyutu olmayan, öğrencinin tasarım gücünü sınırlayarak onları sanat eğitiminden soğutan bir yaklaşım olduğu da düşünülmektedir

Thumbnail imageFotoğrafçılık Gezileri AdanaThumbnail imageFotoğrafçılık Gezileri AdanaThumbnail imageFotoğrafçılık Gezileri Adana

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:52:28+03:00Ocak 1st, 2016|Fotoğraf Grubu Öğrencilerin Yaptıkları|Eskişehirdeki Çok Kolay Fotoğrafçıkta Faaliyetleri için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Çok Kolay Fotoğraf Kursları Fotoğraf Sergileri

Thumbnail image

 

Hobi Sanat Gruplarimiz

Kültürleme Kültürleme ise, kültürel değerlerin bireye kazandırılması sürecidir. Kültürleme, eğitim kavramından da daha geniş kapsamlı görülmekte ve doğumdan ölüme kadar, bireyin toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca kültürleme kavramı, bilinçli ya da bilinç dışı, yaygın, kendiliğinden, rastlantısal ve bireysel öğrenmeleri ve şartlanmaları da kapsar. Bu anlamda kültürleme üç ana alt başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:

1. Zoraki Kültürleme: Kültürel değerlerin bireylere zorla kabul ettirilmesi sürecidir. Tek yönlü bir kültürleme söz konusudur. Tek yönlü beyin yıkama, propaganda, zorla isim ya da din değiştirme, bir toplumun diğer topluma baskı yapması bu tür kültürlemeye bir örnektir.

2. Gelişigüzel Kültürleme: Kültürel değerlerin bireylere gelişi güzel yollarla kabul ettirilmesi sürecidir. Dini bilgiler ile seks konularının gençlere gelişi güzel yollarla öğretilmesi bu kültürlemeye bir örnek olabilir.

3. Kasıtlı Kültürleme: Kültürel değerlerin planlı ve maksatlı bir şekilde bireylere aktarılması sürecidir. Okullarda yapılan her türlü eğitim kasıtlı kültürleme için birer örnektir.

Thumbnail imageGüzel Sanatlar Lisesi Adana Thumbnail imageGüzel Sanatlar Lisesi Adana Thumbnail imageGüzel Sanatlar Lisesi Adana

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:42:49+03:00Ocak 1st, 2016|Fotoğraf Grubu Öğrencilerin Yaptıkları|Eskişehirdeki Çok Kolay Fotoğraf Kursları Fotoğraf Sergileri için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Çok Kolay Fotoğrafçıkta Eğitimi Yıl Sonu Sergilemeleri

Thumbnail image

 

Hobi Sanat Egitici Kurslar

 

İnsanlar varoluştan itibaren ihtiyaçlarını gidermek için doğa ile ilişki kurmak zorunda kalmışlardır. İhtiyaçlarını gidermek için hep doğadan yararlanmışlardır. İnsanların doğayla ilişkiye girerek, onu dönüştürmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması üretim süreci içinde gerçekleşmiştir. Üretim her zaman toplumsal gelişimin göstergesi olmuştur. Gelişen üretim faaliyetleri üretim araçlarının gelişmesine neden olmuştur ve dolayısıyla “önce var olan tüketimin nicelik olarak genişlemesine, var olan ihtiyaçları daha geniş bir alana yaymak için yeni ihtiyaçların yaratılmasına ve yeni ihtiyaç üretilmesine” neden olmuştur Üretim teknolojilerinin gelişmesi ile toplumda üretimin büyük ölçülere varmasına neden olmuştur.

Thumbnail imageDesen Kursu AdanaThumbnail imageDesen Kursu AdanaThumbnail imageDesen Kursu Adana

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T20:42:29+03:00Ocak 1st, 2016|Fotoğraf Grubu Öğrencilerin Yaptıkları|Eskişehirdeki Çok Kolay Fotoğrafçıkta Eğitimi Yıl Sonu Sergilemeleri için yorumlar kapalı