Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri

//Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri

Eskişehirdeki Sulu Boya Atölyelerimiz

Thumbnail image

 

Hobi Sanat Egitici Kurslar

Kitle iletişim araçlarından özellikle televizyon, evlerin vazgeçilmez eşyaları arasında sayılan görsel-işitsel bir aygıt olarak artık insanların doğdukları günden itibaren izledikleri ve bilgilendikleri bir kaynak haline gelmiştir. Zira, televizyon ülkede ve dünyada neler olup bittiğini öğrenmek için başvurulacak bir araç olmanın yanı sıra, nerede nasıl giyileceği, nasıl oturup kalkılacağı ve nasıl yenileceği, ne tür müzik dinleneceği, hangi durum karşısında ne tür bir tavır alınacağı gibi konularda fikirler veren, seçenekler sunan ve yönlendiren bir konumdadır.

Thumbnail imageMinik Ressam Thumbnail imageRessam Thumbnail imageMinik Ressam AdaylarıThumbnail imageRessam

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T19:51:22+03:00Ocak 1st, 2016|Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri|Eskişehirdeki Sulu Boya Atölyelerimiz için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Çocuklarla Sergi Yapıyoruz

Thumbnail image

 

Hobi Kurslari

Kültür, insan ve toplumun hayatını biçimlendiren değerler ve pratikler bütünü olarak sosyoloji ve antropolojinin yakından ilgilendiği kavramlar arasındadır. Bir anlamda modern çağda insanlara yol gösteren, hayatı anlamlandırma ve şekillendirmede rehber olan kültür kavramı çok yönlü ve boyutludur. Bugün gelinen noktada kültür kavramını özellikle kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan popüler kültür, kitle kültürü, kültür endüstrisi, ideoloji ve iktidar gibi kavramlar çerçevesinde anlamaya çalışmak bu projenin amaçları açısından daha yararlı olacaktır. Bu çerçevede medyanın ve özellikle de televizyonun kültürel süreçlere etkisini konu alan araştırmamızın amacı kitle iletişim araçlarının üretip yaygınlaştırdığı popüler kültür ürünlerinin kültür üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik veri toplamak; uygulanan kültür politikalarının kamuoyunda nasıl algılandığını ve kültürel değerlerin korunması yönündeki beklentilerin neler olduğunu tespit etmek ve bu konuda uygulanabilir politika önerileri geliştirmektir.

Thumbnail imageÇocuk SergileriThumbnail imageÇocuk SergileriThumbnail imageÇocuk Sergileri

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T19:51:10+03:00Ocak 1st, 2016|Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri|Eskişehirdeki Çocuklarla Sergi Yapıyoruz için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Çizim Atölyesi Televizyona Röportaj Yapıyoruz

Thumbnail image

 

Fotografcilik Kursları

 

Medyanın toplum haatına ve kültürel süreçlere etkisi, popüler kültür, kitle kültürü, kültür endüstrisi kavramlarına işlerlik kazandırılmadan çözümlenemez. Bu kavramlar, kitle iletişim araçlarını, sermaye ve ideolojinin toplumsal-kültürel süreçlerde etkin ve belirleyici olmasıyla ayırt edilebilecek bir gündelik hayat akışına gönderme yapar. Bu akış içerisinde toplumsallaşmanın başat etmeni, televizyon olur. Birey üzerinde televizyon, ana-babadan, hısım-akrabadan, konu-komşudan, mahalle-okuldan daha ağırlıklı bir etkiye sahip olmaya başlar. Bu çerçevede televizyon, kültürün bir parçası olmaktan çıkar, kendisi başlı başına bir kültür haline gelir.

Thumbnail imageÇocuklarla ResimThumbnail imageÇocuklarla ResimThumbnail imageÇocuklarla Resim

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T19:50:39+03:00Ocak 1st, 2016|Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri|Eskişehirdeki Çizim Atölyesi Televizyona Röportaj Yapıyoruz için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Junior Atölyelerinde Faaliyet Yürütülüyordu

Thumbnail image

 

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

 

Bir başka düzeyde ise kültür; bir grubun ya da bir dönemin yaşam biçimini ortaya koyar. Sözgelimi bir milletin kültürel kalkınmasını anlayabilmek için yalnızca o milletinin ürettiği sanatsal ürünleri değil o milletin okur-yazarlık düzeyi, sporsal faaliyetleri, bayramları, dini şölenleri gibi daha günlük eylemlerini de kapsayan geniş bir sahayı incelemek gerekmektedir. Buna göre, tek bir kültür değil kültürlerden bahsedilebilir. Kültür dar ve seçkinci kalıplar içinde tanımlanmamalıdır, zira kültür günlük faaliyetlerimiz sırasında sürekli bir şekilde yeniden üretilen, bireylerin aktif bir biçimde etkileşim içinde olduğu bir anlamlar, değerler, semboller ve ritüeller bütünüdür. Bu açıdan kültür değişime direnme eğilimi yüksek fakat bireylerin aktif etkileşimi ve bağımsız kullanma kabiliyeti dolayısıyla da kırılgan bir olgudur.

Thumbnail imageEbru YapımıThumbnail imageEbru YapımıThumbnail imageEbruThumbnail imageBoyama

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T19:49:46+03:00Ocak 1st, 2016|Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri|Eskişehirdeki Junior Atölyelerinde Faaliyet Yürütülüyordu için yorumlar kapalı

Eskişehirdeki Çocuk Heykel Kurslarımız

Thumbnail image

 

Anadolu Güzel Sanatlardaki Tüm Kurslar

Bir başka düzeyde ise kültür; bir grubun ya da bir dönemin yaşam biçimini ortaya koyar. Sözgelimi bir milletin kültürel kalkınmasını anlayabilmek için yalnızca o milletinin ürettiği sanatsal ürünleri değil o milletin okur-yazarlık düzeyi, sporsal faaliyetleri, bayramları, dini şölenleri gibi daha günlük eylemlerini de kapsayan geniş bir sahayı incelemek gerekmektedir. Buna göre, tek bir kültür değil kültürlerden bahsedilebilir. Kültür dar ve seçkinci kalıplar içinde tanımlanmamalıdır, zira kültür günlük faaliyetlerimiz sırasında sürekli bir şekilde yeniden üretilen, bireylerin aktif bir biçimde etkileşim içinde olduğu bir anlamlar, değerler, semboller ve ritüeller bütünüdür. Bu açıdan kültür değişime direnme eğilimi yüksek fakat bireylerin aktif etkileşimi ve bağımsız kullanma kabiliyeti dolayısıyla da kırılgan bir olgudur.

ÇOCUK GRUPLARI ve KURS FİYATLARIMIZ

Desen Çalışması, Yağlı Boya Teknikleri, Sulu Boya Teknikleri, Akrilik Çizimler, Aliminyum Folyo, Ebru Çalışmaları, vb gibi Dersler Yapılmaktadır

Thumbnail imageHeykel Ve ÇocukThumbnail imageHeykel Ve ÇocukThumbnail imageHeykel Ve Çocuk

By |2016-01-01T19:19:29+03:00Ocak 1st, 2016|Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri|Eskişehirdeki Çocuk Heykel Kurslarımız için yorumlar kapalı